Nowe centrum badawcze Delphia Yachts

Zagle - - Listopad - Inf. pras.

W piątek 29 września br. w Olecku otwarto Centrum Badawczo-rozwojowe Delphia Yachts, w którym prowadzone będą prace nad nowymi technologiami oraz użyciem nanomateriałów w procesie produkcji jachtów. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i administracji publicznej, Ministerstwa Rozwoju, instytutów badawczych, uczelni wyższych, branży przemysłu jachtowego, wykonawcy i podwykonawcy centrum CBR, przedstawiciele instytucji finansowych i mediów. Centrum powstało na terenie Warmińsko-mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i ma funkcjonować we współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską i Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie. Prace badawcze realizowane będą przez 14 inżynierów i dwóch pracowników naukowo-badawczych.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.