The Last Sha­dow Pup­pets es­tão de vol­ta

Metro Portugal (Lisbon) - - CULTO -

The Last Sha­dow Pup­pets, du­pla de Mi­les Ka­ne (ex-The Ras­cals) e Alex Tur­ner (Ar­tic Mon­keys) di­vul­ga­ram o no­vo ví­deo “Bad Ha­bits”. O ál­bum, es­se, de­ve­rá sur­gir na pri­ma­ve­ra.

Newspapers in Portuguese

Newspapers from Portugal

© PressReader. All rights reserved.