F?? ÷d??? « FMO?? wl??? K O??? U??— «

dþ¹ o ÈUKÝ 5ÐU Ëoe« — « ef¹ e¹ W ≠ 5Ž Uš b

Al-Sharq Waseet - - الصفحة الأولى -

∫ μ±σ≤ μμ∂¥ ≠ π±∂¥μμπ≤ ≠ Σμμμμππ∞ ≠ μμππ≤ ¥¥∂ ≠ ΠΠ≤∂∂¥¥∂

LOÐ dý« ¡ ÷dž «Ý ²³ b« ‰ lolł «½ u« Ÿ « UO —« «* ² WKLF

O??i?? «Ð ≤∞±±

u????????????????? VXR æ ? ql?? ZOÐ q «ð u? poðu?? LÞU?? Σ≥ « n? r « ? F??????d????? μ≤¥ « n? —¹ U‰

— U????? w? ≤∞±± u????? VXR æ ???? ? L????q? OÐZ? «Ý ???? ³O????? d???? Žö????? ‚ «uð ðu po? LÞU π∞∞∞ r « df? ≤∂∞ « n —¹ U‰ ÍR?? R? ≤∞±±

u????????????????? GXR æ ?? ? L???q? ZOÐ «ð u? Oðu???p? ýýu??? W??? LÞU??? ¥∞ « n? r « F??? d??? πσ± « n —¹ U‰

æ Ýdðu? ÊUÐ Hýëd? to u? π∞∞ ≤

— Íoeu??? ?? ? ql??? ÐZO? «uð ðu??? po? LÞU??? Σ¥ « n? r « F??? d??? ±∞≥ «ô · —¹ U‰ ql?? ? oeu??

«Ý æ Uð¼ u u?? Π≤∞∞ ZOÐ ýýu?? W?? LÞU?? π±∞ «ô · r « df π∞ « n —¹ U‰ ∞±±≤ u????? LX

570 æ ej ” R ÍR bkł d? „ q «SAÐ LÞU? ≤≤ « n? r « ? F??????d????? μπ≥ « n? —¹ U‰

æ ½O ??? ÊU??? « f ðd? ¹q u??? π≤∞∞ «oeuý ql? ZOÐ «uð poðu LÞU Π≥ « n r « df μσ « n —¹ U‰

«Ð O?i?? Σ≤∞∞ u????????????????? GXR æ «uð poðu?? ?² ×?W?? LÞU?? ≥¥ « n r « df ±±∞ « n —¹ U‰

«IOÐ ło???? d???? ≤∞∞∂ u???? GX æ ÍOEUŽ 5HOJ ÊËBÐ ² W× LÞU ≥± « n r? « F????? d????? ±±∞ «ô · —¹ U‰

«IOÐ 5HOJ? Σ≤∞∞ u GX æ ?² ×?W?? «uð poðu?? LÞU?? Π¥ « n r « df Π≤ « n —¹ U‰

∞∞∂≤ æ !— Ë— d??????? Ãu?????? u??????? «Ð io? oe« šq? «Š L??????d?????? q? «AÐ s? ÞU???? l? Π≤ « n r? « F????? d???? Πμ « n —¹ U‰ UÝ× dðuý æ !— Ë— d ݳ u— LÞU «oeuý Kłb? «oeuý u ≤∞∞∂ ±±≤ « n r? « F???? d???? Π±± « n —¹ U‰ Π≤∞∞ u E

280 æ Ýd bo?” «IOÐ łbk? ZOÐ Uн u— « U?? « F?? d?? Πμ « n —¹ U‰ u???? O?t???? Ðu???? BMW

745I æ

«Ð O???i???? łk??? b??? ÐO??? Z???? q??? ≤∞∞∂ «ð u? Oðu???????p? ÞU??????? l? π∞ « n r? « df ππ « n —¹ U‰

R ÍR æ O? U?? «OÐË d?” u?? π≤∞∞ bkł ÐZO? ?² ×??W?? U?? q? « e¹ oeu« ÞU???? l? ≥≤ « n r? « F????? d???? μ∂ « n r

«Cš d? μ≤∞∞ u? 2.5 æ « ²LO? U? U? # q «uð poðu? ? ²×? W? LÞU? ≤∞∞ « n r? « F????? d????? Π≤ « n —¹ U‰

«Ð io? q? æ « u???????oe— u?????? Σ≤∞∞ «ð u? Oðu?????p? ÞU????? l? ±¥± « n r? « ΣDF ≥ « n —¹ U‰ ≤ π∞∞

u?? 1.8 æ uð¹ ðuu? u?? ôë— «OÐ i? q «uð poðu??? LÞU??? ±≤∞ « n r « df μ¥ « n —¹ U‰

∞∞∂≤

u?? 1.8 æ uð¹ ðuu? u?? ôë— –¼ ³w ql OÐZ? «uð poðu LÞU Π≤≤ « n r « ΠDF ≤ « n —¹ U‰ Π≤∞∞

u? XTAPE æ łu? u?? «— «Ð io? łk? b? ÐZO? q? «ð u? ÐU???????O? p? LÞU ∂∞ « n r « df ¥∂ « n —¹ U‰ æ Ýu??? Ë“ w łd?? «½ b? O?? ??? ²U?? —« u??? ∂ Oðu?????p? u? «ð q d????? Š√L????? Σ≤∞∞ BMKÝ— LÞU?? πμ « n r « F?? d? Σ¥ « n —¹ U‰

«IOÐ æ ¼u ½b « OÝPH? u Σ≤∞∞ ? ql? ZOÐ «uð poðu? LÞU? ±∞≥ «ô · r « df ≥± « n —¹ U‰

«IOÐ ?? ? ql??? πσ u??? VXR æ OÐZ? «uð OÐU???? p? « F???? d???? Π≥ « n —¹ U‰

Newspapers in Arabic

Newspapers from Qatar

© PressReader. All rights reserved.