Alter­na­ti­ve la break

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

Chiar me­ri­tă SUV-ul să ia lo­cul bre­a­ku­lui, du­pă cum ara­tă ci­fre­le de vânzări că se întâmplă?

Cel puțin în ves­tul Eu­ro­pei, mul­tă vre­me bre­a­kul a fost o va­rian­tă de mași­nă pre­fe­ra­tă de oa­me­nii cum­pă­tați. Dar de câți­va ani, SUV-ul i-a luat lo­cul, cel puțin da­că pri­vim ci­fre­le de vânzări. Oa­re pe bu­nă drep­ta­te? Răs­pun­dem la ace­as­tă între­ba­re cu cinci pe­re­chi de au­to­mo­bi­le din cla­sa com­pac­tă până la cea me­die-su­pe­ri­oa­ră.

Lun­gi­me, am­pa­ta­ment și spațiu mai mari de­cât ale pre­de­ce­so­ru­lui, plus o ga­mă lar­gă de mo­toa­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.