Com­pa­ra­tiv: Da­cia Dus­ter, Ford Ecos­port, Opel Mok­ka X

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

Su­fi­ci­ent de agi­le pen­tru oraș și des­tul de ra­pi­de, dar ca­re es­te mai reuși­tă?

Su­fi­ci­ent de agi­le pen­tru oraș și des­tul de ra­pi­de pen­tru ori­ce si­tuație, atât timp cât nu es­te de­pășit in­di­ca­to­rul de ieși­re din lo­ca­li­ta­te: no­ua Da­cia și re­vi­zu­i­tul Ford îl pro­voa­că pe con­sa­cra­tul mo­del Mok­ka X de la Opel.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.