Hon­da Cla­ri­ty Fuell Cell

Su­bi­ec­tul pi­le­lor de hi­dro­gen es­te mai fi­er­bin­te de­cât ori­când! To­tuși, până acum, Hon­da nu a vrut să ofe­re în Eu­ro­pa mo­de­lul Cla­ri­ty. Noi am pri­mit un prim exem­plar și încer­căm să aflăm ce șan­se are ace­as­tă teh­no­lo­gie.

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

Cu sis­tem de pro­pul­sie fă­ră com­pro­mi­suri și as­pect ine­dit

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.