Peu­ge­ot 508 – de acum, și SW

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Fran­ce­zii de la Peu­ge­ot con­ti­nuă să se rein­ven­te­ze, se­da­nul șic 508 fi­ind acum tran­sfor­mat într-un ele­gant break pen­tru între­a­ga fa­mi­lie, de­nu­mit, așa cum era de aștep­tat de la Peu­ge­ot, 508 SW. Aces­ta are mul­te ele­men­te în co­mun cu fra­te­le se­dan, de la par­tea fron­ta­lă la in­te­ri­o­rul do­tat cu cea mai no­uă ge­ne­rație Peu­ge­ot i-Coc­kpit, însă di­fe­ră un pic la di­men­si­uni. Schim­ba­rea de stil es­te evi­den­tă (exis­tă in­clu­siv por­ti­e­re fă­ră ra­me), însă 508 SW nu re­nu­nță la ca­rac­te­rul prac­tic, ofe­rind un vo­lum de 530/560 de li­tri l în por­tba­gaj (ce poa­te crește până la 1780 de li­tri) și scau­ne spa­te ra­ba­ta­bi­le 2/3–1/3, cu fun­cție Ma­gic Flat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.