Por­sche elec­tric

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Re­cent, Por­sche ne-a fă­cut sur­pri­za dez­vă­lu­i­rii ofi­cia­le a nu­me­lui pe ca­re îl va pur­ta pri­mul au­to­mo­bil com­plet elec­tric al măr­cii – ver­si­u­nea de se­rie a con­cep­tu­lui Mis­si­on E se va nu­mi „Tay­can“. Con­form CEO-ului com­pa­ni­ei, Oli­ver Blu­me, cu­vântul înse­am­nă „un cal tânăr, plin de viață“și are le­gă­tu­ră cu bla­zo­nul orașu­lui Sttut­tgart.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.