GM și Hon­da sunt EV

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Ge­ne­ral Mo­tors și ja­po­ne­zii de la Hon­da vor pro­du­ce împreu­nă teh­no­lo­gii de­di­ca­te ba­te­ri­i­lor pen­tru au­to­mo­bi­le elec­tri­ce. Ce­le do­uă com­pa­nii vor re­a­li­za toa­te com­po­nen­te­le, in­clu­siv ce­lu­le­le și mo­du­le­le, pen­tru o no­uă ge­ne­rație de ba­te­rii au­to cu o den­si­ta­te a ener­gi­ei mai ri­di­ca­tă, di­men­si­uni re­du­se și ca­pa­bi­li­tăți de încăr­ca­re ra­pi­dă ma­jo­ra­te, în prin­ci­pal des­ti­na­te pi­eței nord-ame­ri­ca­ne.

Q

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.