Ja­guar es­te și mai E-Pa­ce

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Din Ma­rea Bri­ta­nie so­sesc pri­me­le îmbu­nă­tățiri ma­jo­re pen­tru se­ria Ja­guar E-Pa­ce, cel mai mic re­pre­zen­tant SUV din ga­ma con­struc­to­ru­lui bri­ta­nic având par­te de in­tro­du­ce­rea opți­u­nii sus­pen­si­ei adap­ti­ve, a teh­no­lo­gi­ei AI și a unui nou pro­pul­sor pe ben­zi­nă

Qde 200 CP. Adap­ti­ve Dy­na­mics mo­ni­to­ri­ze­a­ză mișcă­ri­le au­to­mo­bi­lu­lui la fi­e­ca­re do­uă mi­li­se­cun­de, fo­rța de amor­ti­za­re fi­ind apoi re­cal­cu­la­tă și ajus­ta­tă la fi­e­ca­re 10 mi­li­se­cun­de. Cu no­ua teh­no­lo­gie AI Smart Set­tin­gs, Ja­guar im­ple­men­te­a­ză te­o­ria „self-le­ar­ning“și la bor­dul lui E-Pa­ce, du­pă de­bu­tul inițial pe elec­tri­cul I-Pa­ce, iar la fi­nal, să nu ui­tăm de in­tro­du­ce­rea pro­pul­so­ru­lui Inge­ni­um de 2 li­tri tur­bo pe ben­zi­nă de 200 CP, ca­pa­bil să poar­te mi­cul SUV de la 0 la 100 km/h în 8,2 se­cun­de, cu un con­sum me­diu iden­tic, de 8,2 l/100 km.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.