0,1g

Auto Motor Sport - - ADVERTORIAL -

es­te di­fe­re­nța pe ca­re Di­vo o ofe­ră la ac­ce­le­rația la­te­ra­lă com­pa­ra­tiv cu un Chi­ron atunci când es­te ac­ti­vat „Han­dling mo­de“. Pen­tru că un­ghi­ul de că­de­re al roți­lor a fost ma­jo­rat la Di­vo, vi­te­za ma­xi­mă es­te li­mi­ta­tă la 380 km/h. Spre de­o­se­bi­re de Chi­ron, nu exis­tă un mod „Top spe­ed“. Ac­ce­le­rația de la 0 la 100 km/h de 2,4 se­cun­de es­te ace­e­ași la am­be­le mo­de­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.