EVA­LUA­RE

Auto Motor Sport - - TEST -

Per­for­ma­nțe ulu­i­toa­re pen­tru o mași­nă cu tra­cți­u­ne față, ima­gi­ne de mar­că pu­ter­ni­că, ex­pe­ri­e­nță de con­dus in­to­xi­can­tă

O apa­riție ex­cen­tri­că, încăr­ca­tă, chiar obo­si­toa­re pen­tru cei ca­re nu do­resc să fie în cen­trul ate­nți­ei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.