800 CP

Auto Motor Sport - - TEST -

pro­du­ce mo­to­rul V8 de 4,0 li­tri, ca­re, încă de la 3000 rpm, tri­mi­te 700 Nm la ar­bo­re­le co­tit plat. În fun­cție de piață, sis­te­mul de eșa­pa­ment din ti­tan are do­uă sau trei țe­vi de eva­cua­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.