Ford Fi­es­ta ST-Li­ne, se­rii spe­cia­le

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

În Eu­ro­pa, Ford știe foar­te bi­ne cât de im­por­tant es­te pen­tru com­pa­nie suc­ce­sul se­ri­ei sub­com­pac­te Fi­es­ta, ast­fel încât nu ra­te­a­ză nici o oca­zie de a le oferi cli­e­nți­lor ce­va nou. Es­te vor­ba des­pre noi­le Fi­es­ta ST-Li­ne Red/Black Edi­ti­on, do­uă se­rii spe­cia­le ce vor atra­ge ate­nția pri­vi­to­ri­lor da­to­ri­tă sche­me­lor de cu­lori. Red Edi­ti­on și Black Edi­ti­on sunt dis­po­ni­bi­le cu am­be­le ca­ro­se­rii – trei sau cinci uși –, pro­pul­so­rul res­pon­sa­bil de par­cur­sul di­na­mic fi­ind ver­si­u­nea de 140 CP a pre­mia­tu­lui 1.0 EcoBoost pe ben­zi­nă. Fi­es­ta ST-Li­ne Red Edi­ti­on es­te ca­rac­te­ri­za­tă de nua­nța ex­te­ri­oa­ră Ra­ce Red și de do­uă dun­gi ne­gre ma­te cu mar­gini „hi­gh-gloss“. Fi­es­ta ST-Li­ne Black Edi­ti­on are un ex­te­ri­or Pan­ther Black, cu ace­le­ași dun­gi în ne­gru mat, însă având mar­gini roșii. Am­be­le au în spa­te un spoi­ler su­pra­di­men­si­o­nat, dar și jan­te-uni­cat Pan­ther Black, de 17 in­chi. Inte­ri­o­rul con­ti­nuă te­ma con­tras­tan­tă, cu ac­cen­te sau cu­să­turi roșii, ofe­rind în ace­lași timp toa­te ele­men­te­le ne­ce­sa­re pen­tru con­fort.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.