Lan­cia Del­ta Fu­tu­ris­ta

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Ui­tă-te atent: are do­uă uși! Lan­cia Del­ta HF In­te­gra­le 16V cu o ca­ro­se­rie în do­uă uși? Nu era în ace­as­tă con­fi­gu­rație doar mo­de­lul re­a­li­zat pen­tru gru­pa B de ra­li­uri (S4)? Ba da. To­tuși, acum avem una aici, cu un kit de ca­ro­se­rie re­a­li­zat din car­bon. Au­to­mo­bi­li Amos, com­pa­nie în spa­te­le că­reia se gă­sește co­le­cți­o­na­rul Eu­ge­nio Amos, in­te­nți­o­nea­ză să o pro­du­că în se­rie mi­că. Pă­re­rea noas­tră: să-i dea bi­ce!

Foto: Dus la 334 CP Mo­to­rul stan­dard de 2 li­tri al lui In­te­gra­le 16V venea cu 200 CP. Du­pă in­sta­la­rea di­ver­se­lor com­po­nen­te fur­ni­za­te de Au­to­tec­ni­ca Mo­tori, pu­te­rea a cres­cut cu 134 CP.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.