EVA­LUA­RE

Auto Motor Sport - - TEST -

De­sign ele­gant, in­te­ri­or ra­fi­nat și foar­te spați­os, com­pro­mis bun între per­for­ma­nțe și con­sum, ofer­tă ac­tua­lă in­te­re­san­tă

Mo­tor zgo­mo­tos în pla­ja su­pe­ri­oa­ră de tu­rație, me­niu in­fo­tain­ment

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.