Fiat 500... de toam­nă

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Mi­cul ita­lian (ve­zi p. 42) pa­re pre­gă­tit să do­boa­re re­cor­dul de lon­ge­vi­ta­te al ilus­tru­lui său înain­taș. Pen­tru asta, es­te ga­ta să ofe­re noi opți­uni cli­e­nți­lor. Un bun exem­plu e no­ua ediție spe­cia­lă 500 Col­le­zi­o­ne, de­di­ca­tă ce­lor ca­re iu­besc toam­na, în com­bi­nații de­o­se­bi­te de cu­lori și ma­te­ria­le. Am­be­le ver­si­uni – ca­brio (soft top gri) și hat­chback (cu sun­roof stan­dard) – sunt dis­po­ni­bi­le în do­uă cu­lori, iar inte­ri­o­rul es­te și el plin de re­fe­ri­nțe tom­na­ti­ce. Ca­pi­to­lul mo­to­ri­zări e aco­pe­rit de mi­ci­le 1.2 de 69 CP ( in­clu­siv în ver­si­u­ne LPG) și Twi­nAir 0.9 de 85 CP.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.