Sa­tin Glow

Beau Monde Mirese - - Sumar -

Tex­turi ușoa­re, nua­nțe de­li­ca­te, sub­ti­le accen­te de cu­loa­re și si­def, punc­ta­te prin tran­spa­re­nțe glo­wy sau tușe pas­tel.

Accen­tul me­ta­li­zat, au­riu dis­pus pe ple­oa­pa mo­bi­lă es­te evi­de­nțiat de pi­e­lea stră­lu­ci­toa­re. La fi­nal se ofe­ră chi­pu­lui o in­fu­zie de pros­peți­me prin­tr-un blush cu tex­tu­ră cre­moa­să. Ți­nu­tă: Se­en.

Jo­cul de­li­cat de hi­ghli­ght are ca punct cen­tral o tușă pas­te­la­tă li­la-ro­ze, di­fu­za­tă sub­til spre sprânce­a­nă și frun­te, de­ta­liu mi­xat ide­al cu un ac­cent glos­sy pe bu­ze, pen­tru un plus de șarm.

Ți­nu­tă: Cris­ti­na Să­vu­les­cu.

Un ten cu­rat, cu o tex­tu­ră le­je­ră, tran­spa­ren­tă și un efect dis­cret glo­wy es­te com­ple­tat de un ma­chiaj mi­ni­mal al ochi­lor, iar fo­cu­sul prin­ci­pal, bu­ze­le ro­ze, es­te ac­cen­tuat cu o tex­tu­ră si­de­fa­tă pen­tru un plus de ex­tra­va­ga­nță. Ți­nu­tă: Cris­ti­na Să­vu­les­cu.

Obți­neți un look dia­fan cu accen­te re­tro prin aso­ci­e­rea unor tușe pi­er­du­te de ver­de men­tă în co­lțul ex­tern al ochi­u­lui, con­ti­nua­te dis­cret pe po­me­te, apoi evi­de­nția­te suav de hi­ghli­ght în co­lțul in­tern și bu­ze con­tu­ra­te într-o nua­nță de­li­ca­tă de nu­de.

Ți­nu­tă: Cris­ti­na Să­vu­les­cu.

FO­TO­GRAF: OLTIN DOGARU MA­KE-UP: TANIA COZMA, BOURJOIS PA­RIS MAKEUP ARIST HAIR STYLING: CLAUDIU ALEX SÂRGHE

MO­DEL: RALUCA PETRESCU/ AVENUE MODELS

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.