Won­der­land

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupțial -

De­sig­ne­rul Andra Țur­ca­nu dez­vă­lu­ie o no­uă co­le­cție de ro­chii de mi­re­a­să pen­tru anul 2018, co­le­cția cu un nu­me spe­cial și de­loc întâmplă­tor, Bri­de in Won­der­land. Ace­as­ta a prins viață într-o lo­cație pri­va­tă, un­de ma­gia se îmbi­nă în ele­men­te de sin­te­ză și or­ga­ni­ce. Es­te co­le­cția în ca­re pe­ne de struț, bro­de­rii și ma­te­ria­le atent se­le­cți­o­na­te se împle­tesc aproa­pe de per­fe­cți­u­ne în veșmin­te no­bi­le pen­tru cea mai im­por­tan­tă zi din viața unei fe­mei. Mi­re­a­sa LO­U­LOU întru­chi­pe­a­ză ele­ga­nță - prin ati­tu­di­nea îndrăz­neață cu ca­re își poar­tă ro­chia ca pe co­vo­rul roșu; ro­man­tism - prin dan­te­lă­ri­i­le atent ale­se pen­tru ro­chia sa și alu­ra bo­e­mă - prin apli­cați­i­le preți­oa­se ca­re îi pun în va­loa­re ra­fi­na­men­tul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.