UN UL­TIM SFAT.

Beau Monde Mirese - - Sex -

Indi­fe­rent de ce se va întâmpla în noap­tea nu­nții, că vei reuși sau nu să o faci me­mo­ra­bi­lă, ro­man­ti­că sau ex­trem de sen­zua­lă, es­te im­por­tant să știi un lu­cru: chiar da­că nu a fost așa cum ți-ai ima­gi­nat-o, nu ai ni­ci­un mo­tiv să fii su­pă­ra­tă.

Până la ur­mă es­te doar o pri­mă noap­te din­tr-un lung șir de no­pți ală­turi de băr­ba­tul iu­bit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.