Plă­ceri par­fu­ma­te

Beau Monde Mirese - - Beauty -

Deși ten­tația es­te să op­tăm pen­tru par­fu­muri cât mai dis­cre­te în cea mai im­por­tan­tă zi din viața noas­tră de până acum, îți pro­pun să te ghi­de­zi în fun­cție de sta­rea de spi­rit, vre­me și ten­di­nțe. Una din­tre in­flue­nțe­le se­zo­nu­lui pla­se­a­ză acor­du­ri­le flo­ra­le în lu­mi­na re­flec­toa­re­lor, pen­tru a oma­gia ul­tra­fe­mi­ni­ta­tea și na­tu­ra­lețea. Se poar­tă ese­nțe­le de tran­da­fir, flori so­la­re (tu­be­ro­ză, ylang-ylang sau ia­so­mie), no­te­le ver­zi, de pă­du­re, cum ar fi ce­drul de Vir­gi­nia sau ar­bo­re­le de wis­te­ria, com­bi­na­te cu to­na­li­tăți­le fruc­ta­te. La po­lul opus, se­zo­nul re­ce se va ex­pri­ma ol­fac­tiv me­reu prin in­ter­me­di­ul com­po­ziți­i­lor du­re, tari, gur­man­de, ca­re se in­ten­si­fi­că și mai mult la con­tac­tul cu punc­te­le de puls ale cor­pu­lui. Mi­ze­a­ză deci, pe par­fu­muri lem­noa­se și con­di­men­ta­te, pen­tru a lă­sa în ur­ma ta lu­mini, um­bre și con­tras­te.

1. Eau de Par­fum, Chloé, EDP, 50 ml, 353 lei; 2. Ve­ty­ve­rio, Dip­ty­que, EDT, 100 ml, 459 lei (Be­au­tik Hau­te Par­fu­me­rie); 3. De­ca­den­ce Eau So De­ca­dent, Marc Ja­cobs, EDT, 100 ml, 498 lei; 4. Si Na­cre Edi­ti­on, Armani, EDP, 50 ml, 437 lei; 5. Noir Abso­lu, Va­len­ti­no, EDP, 100 ml, preț la ce­re­re 5

2

3 1 4

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.