DE DRA­GOS­TE

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

„111 ce­le mai fru­moa­se po­e­zii de dra­gos­te“(ed. Ne­mi­ra) es­te o an­to­lo­gie de po­e­zii ro­mânești, scri­se de scri­i­tori și scri­i­toa­re – po­eți cla­sici sau con­tem­po­rani, ce­le­bri sau mai puțin cu­nos­cuți – în ca­re e impo­si­bil să nu gă­sești mă­car o po­e­zie de ca­re să te îndră­gos­tești. Cel mai ve­chi po­em da­te­a­ză din anul 1785, iar cel mai nou, din 2015, sunt po­e­zii pen­tru toa­te gus­tu­ri­le și pen­tru toa­te vârste­le. De ci­tit în cu­plu sau în căs­ni­cie, dar și în sin­gu­ră­ta­te, cu gândul la iu­bi­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.