OUT

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Fu­ra­tul mi­re­sei

Deși obi­cei­u­ri­le aces­tea se mai prac­ti­că la ma­jo­ri­ta­tea nu­nți­lor, da­că nu vrei să fii fu­ra­tă sub ni­cio for­mă, tre­bu­ie să spui asta din start nun­tași­lor și să fii fer­mă. Sau îți asu­mi că, la un mo­ment dat, vei lip­si o oră sau mai mult și te vei plic­ti­si într-un loc anost, în loc să te dis­tre­zi la pro­pria ta nun­tă.

Dan­suri

Sunt tot fe­lul de dan­suri ca­re vin în mo­dă și apoi ies, le cu­noaștem cu toții, de la „Ma­ca­re­na“și „Me­neai­to“până la „Dan­sul pin­gu­i­nu­lui“și „Gan­gnam Sty­le“. Une­le sunt mai sim­pa­ti­ce, alte­le de-a drep­tul pe­ni­bi­le și de­si­gur că poți sta­bi­li cu Dj-ul ce e ta­bu și ce nu la nun­ta ta. Mai cu se­a­mă ți­ne-te de­par­te de Pe­ri­nița – asta da­că nu vrei să fii ne­voi­tă să te pu­pi cu tot fe­lul de ru­be­de­nii tran­spi­ra­te.

Să­li­le mari

Nu­nți­le cu su­te de in­vi­tați în să­li mari de eveni­men­te au cam scă­zut în to­pul pre­fe­ri­nțe­lor. Acum se pre­fe­ră spați­i­le mai mici – chiar da­că asta înse­am­nă să tri­e­zi un pic lis­ta de in­vi­tați. Gră­dini de va­ră, ho­te­luri cu să­li și te­ra­se, ca­ba­ne rus­ti­ce – sunt mult mai in­ti­me și mai per­so­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.