BUCLE ÎN TREND!

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Bu­cle­le pot fi re­a­li­za­te pe ori­ce tip de păr, chiar da­că es­te fin, me­diu sau gros. Bu­cle­le se po­tri­vesc tu­tu­ror ti­pu­ri­lor de osa­tu­ră fa­cia­lă: tri­un­ghi­u­la­ră, rec­tan­gu­la­ră, ova­lă sau ro­tun­dă. Sunt per­fec­te ori­când: și la 20, și la 40 de ani. În acest se­zon se poar­tă bu­cle­le doar pe zo­na in­ter­me­dia­ră pen­tru a da mișca­re, în timp ce ră­dă­ci­nă ră­mâne pla­tă, fă­ră vo­lum. Fe­rește-te de bu­cle­le cu as­pect ar­ti­fi­cial, fix. Opte­a­ză pen­tru un look na­tu­ral, proas­păt. În acest sens, fo­lo­sește pro­du­se ca­re dau pă­ru­lui tex­tu­ră cum es­te Oce­an Spritz de la EIMI,

Wel­la Pro­fes­si­o­nals.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.