ROYAL WED­DING

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

La Mo­de To­u­jo­urs anu­nță lan­sa­rea noii sa­le co­le­cții bri­dal, „Royal Wed­ding“, o co­le­cție de ro­chii sta­te­ment, în se­rie li­mi­ta­tă, cre­a­te de de­sig­ne­rul Cris­ti­na Sta­te. Având ca in­spi­rație nu­nți­le de po­ves­te de la cu­rți­le re­ga­le, no­ua co­le­cție LMT pu­ne pe un pi­e­des­tal fe­mei­le, pe ca­re le tran­sfor­mă în re­gi­ne în cea mai im­por­tan­tă zi din viața lor. Fie că vor­bim des­pre ro­chi­i­le flam­boaian­te pur­ta­te la nu­nți­le ex­tra­va­gan­te de la cur­tea Re­ge­lui Fra­nței, fie des­pre ge­o­me­tria du­să la ex­trem a ți­nu­te­lor in­fan­te­lor spa­ni­o­le, co­le­cția LMT se in­spi­ră din spec­ta­co­lul stră­lu­ci­tor al aris­tro­crați­ei eu­ro­pe­ne pen­tru a ajun­ge la un look con­tem­po­ran, în ca­re ra­fi­na­men­tul se îmbi­nă cu sim­pli­ta­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.