FĂ­RĂ DU­RERI

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Du­re­ri­le din tim­pul ci­clu­lui men­strual sunt prin­tre ce­le mai te­mu­te în rândul fe­mei­lor. De ce­le mai mul­te ori, fur­ni­za­rea unui sur­se de căl­du­ră, po­ziți­o­na­tă la ni­ve­lul ab­do­me­nu­lui in­fe­ri­or, ame­li­o­re­a­ză aces­te du­reri. Plas­tu­rii BARZA împo­tri­va du­re­ri­lor men­strua­le fur­ni­ze­a­ză căl­du­ră te­ra­peu­ti­că da­to­ri­tă in­gre­di­en­te­lor pe ba­ză de căr­bu­ne ac­tiv. Plas­tu­rii se apli­că pe zo­na du­re­roa­să, di­rect pe len­je­ria in­ti­mă, și pot fi pur­tați o pe­ri­oa­dă de până la 12 ore, fi­ind re­co­man­dați in­clu­siv pen­tru ado­les­cen­te, toc­mai pen­tru că nu im­pli­că ab­so­lut ni­cio con­train­di­cație.

Brăța­ră Sev­da, 105 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.