OGLINDA

Beau Monde Mirese - - Cover Story -

Oglinda când ți-a ară­ta! Între­a­ga fru­mu­sețea ta!

Atunci și tu, ca mi­ne, Te-ai închi­na la ti­ne.

N-ar fi mij­loc să te pri­vești Ase­me­nea du­pă cum ești Și ido­la­trie

Să nu-ți aduci tu ție. Ochii în ea când ți-i arunci Dă tot să-ntu­ne­că atunci Și dă te și ara­tă Iar nu ade­vă­ra­tă. D-ace­ea nu da cre­ză­mânt

Oglin­zii ce cu scă­ză­mânt

Îți fa­ce-nșă­lă­ci­u­ne

Și tot min­ci­uni îți spu­ne.

Ci câtă ești să știi, dă vei, Dă cre­ză­mânt ochi­lor mi­ei, Fi­in­dcă nu te-nșa­lă Nici fac vreo greșe­a­lă.

În ei te ca­tă să te ve­zi Întoc­mai pă cât lu­mi­ne­zi Și dântr-a lor ve­de­re Ve­zi câtă ai pu­te­re.

Cre­de-i, să­ra­cii, când îți spun Că nu­mai ție să su­pun

Și că le ești din fi­re A lor dum­ne­zei­re. (Ale­cu Vă­că­res­cu, 1796)

Ro­chie Emi­ly G, 3.400 lei

Cer­cei și inel Sev­da, 2.218 lei din set

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.