POEZIILE FAC PAR­TE DIN VO­LU­MUL

Beau Monde Mirese - - Cover Story -

111 CE­LE MAI FRU­MOA­SE PO­E­ZII DE DRA­GOS­TE DIN LITERATURA RO­MÂNĂ, ED. NE­MI­RA

MO­DEL: SIL­VIA LUNG/AVENUE MO­DELS MA­KE-UP: ALEXANDRA APREUTESEI HAIRSTYLING: CLAUDIU ALEX SÂRGHE FO­TO­GRA­FI­I­LE AU FOST RE­A­LI­ZA­TE LA SHOWROOMUL DI­VI­NE ATE­LI­ER. MU­LțU­MIM PEN­TRU SPRI­JI­NUL ACOR­DAT.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.