Știri, no­u­tăți și tren­duri din viața mi­re­sei

Beau Monde Mirese - - Sumar -

Tort mar­mo­rat

Da­că vrei să ai cel mai gro­zav tort, ca­re pe lângă fap­tul că e de­li­ci­os mai es­te și în ten­di­nțe, atunci ale­ge un tort cla­sic, dar mar­mo­rat, cu mici accen­te me­ta­li­ce. Si­gur că nu ești com­plet de­mo­da­tă nici cu un na­ked ca­ke sau unul cu gla­zu­ră to­pi­tă ar­tis­tic, dar cel mai mult se poar­tă acum tor­tu­ri­le mar­mo­ra­te.

Plan­te săl­ba­ti­ce

Aran­ja­men­te­le con­ti­nuă să me­ar­gă pe un trend de na­tu­ra­lețe și săl­bă­ti­cie. În plus, flo­ri­le se re­gă­sesc pes­te tot, fie că e vor­ba de pla­ce card-uri, fie de mici co­lțuri de re­cre­e­re. Frun­ze, mu­guri și mul­te cren­guțe de eu­ca­lipt, măs­lin sau roz­ma­rin – în plus, ul­ti­me­le asi­gu­ră și o aro­mă mi­nu­na­tă.

Ba­ruri pen­tru toți

Can­dy bar-ul a de­venit între timp un must la ma­jo­ri­ta­tea nu­nți­lor. Dar da­că vrei să ru­pi gu­ra târgu­lui în ma­te­rie de no­u­tăți, mer­gi pe un cof­fee bar sau ice cre­am bar. Pen­tru domni exis­tă și po­si­bi­li­ta­tea unui gin & whis­key bar cu tra­bu­curi. Încă des­tul de ra­re sunt tat­too bar-uri­le, un­de se ofe­ră ta­tua­je tem­po­ra­re pen­tru nun­tași, ca­re ara­tă su­perb mai ales va­ra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.