RETRO

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

No­ua li­nie ves­ti­men­ta­ră sem­na­tă Mat­hil­de adu­ce în prim-plan cre­ații ca­re mi­xe­a­ză cu suc­ces ele­men­te retro ale ani­lor ’70 (mo­ti­ve flo­ra­le) cu ele­men­te mo­der­ne (for­me ge­o­me­tri­ce). La­să-te in­spi­ra­tă de aces­te com­bi­nații ine­di­te și for­me­a­ză ți­nu­te cu ca­re să te faci re­mar­ca­tă în no­ul se­zon de pri­mă­va­ră! În ace­as­tă co­le­cție re­gă­sim atât pi­e­se adap­ta­te tem­pe­ra­tu­ri­lor de se­zon cum ar fi tren­ch-uri­le sau pon­cho-uri­le, dar și nu­me­roa­se pi­e­se ver­sa­ti­le, ca­re pot fi in­te­gra­te cu suc­ces și în ți­nu­te­le de va­ră: ro­chii, pan­ta­loni, blu­ze.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.