INE­LUL

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Si­mți de­ja că ce­va urme­a­ză să se întâmple, si­mți ten­si­u­nea unei ce­reri între voi, ești des­tul de si­gu­ră că în cu­rând vei pri­mi un inel (si­gur că te vei pre­fa­ce a fi sur­prin­să, doar nu vrei să-i strici sur­pri­za). Dar da­că ești o ti­pă cu gus­turi mai spe­cia­le și nu vrei să te tre­zești cu ci­ne știe ce ba­za­co­nie pe de­get, su­ge­re­a­ză-i tu ce inel ți-ar plă­cea. Când mer­geți la mall, in­trați și pe la ma­ga­zi­ne­le de bi­ju­te­rii și dă-i de înțe­les ce gen de ine­le sunt pe gus­tul tău. Ara­tă-i un top 3 și la­să-l pe el să ale­a­gă. Ast­fel vei pur­ta ine­lul cu du­blă bu­cu­rie. În ima­gi­ne, inel Tei­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.