SPIRIT LI­BER

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

Esprit Li­bre, co­le­cția Me­li Me­lo de pri­mă­va­ră – va­ră 2018, dez­vă­lu­ie o se­le­cție de pi­e­se ves­ti­men­ta­re și ac­ce­so­rii cu ten­tă te­lu­ri­că, ce abun­dă în nua­nțe de­li­ca­te și tex­turi or­ga­ni­ce. Una din­tre te­me­le Esprit Li­bre es­te sti­lul Bo­ho Chic, în ca­re tex­tu­ri­le or­ga­ni­ce de in și bum­bac ale blu­ze­lor over­si­zed bro­da­te se ală­tu­ra mo­li­ci­u­nii ja­che­te­lor împle­ti­te din mo­hair în nua­nțe stin­se de bej, roz pră­fu­it și viși­niu pa­lid, ac­cen­tua­te de co­li­e­re su­pra­pu­se și brățări groa­se ar­gi­nții și ară­mii. Împreu­nă, aces­tea al­că­tu­i­esc ți­nu­te le­je­re, mângâia­te de bri­ză și tre­zesc do­ri­nța unei plim­bări cu pi­ci­oa­re­le goa­le prin ni­sip, pe pla­jă, ca o eva­da­re în va­ca­nță, la ma­lul mă­rii, în su­net de va­luri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.