CA­KES & COOKIES

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

La Pal­miye Ca­kes & Cookies gă­sești tor­turi per­so­na­li­za­te pen­tru ori­ce tip de oca­zie, can­dy bar cu pes­te 50 de sor­ti­men­te dulci & să­ra­te, pa­che­te spe­cial con­ce­pu­te pen­tru a le oferi ca­dou par­te­ne­ri­lor de afa­ceri sau ce­lor dra­gi sau un loc per­fect pen­tru eveni­men­te pri­va­te sau sim­ple mo­men­te de bu­nă dis­po­ziție. De­ta­lii pe pal­miye.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.