Ia­tă câte­va ima­gini pe ca­re poa­te vei dori să le ceri de la fo­to­gra­ful tău:

Beau Monde Mirese - - Foto -

un ca­dru la pri­ma oră, înain­te să înce­pi pre­gă­ti­ri­le, ca­re să sur­prin­dă emoția și bu­cu­ria zi­lei. Fii co­pil din nou, acor­dă-ți bu­cu­ria de a sări în pat! de­ta­lii cu bi­ju­te­ri­i­le pe ca­re le vei pur­ta, ve­ri­ghe­te­le, co­car­de­le și bu­che­te­le de nun­tă. bi­se­ri­ca de­co­ra­tă sau sa­la în ca­re are loc pe­tre­ce­rea, înain­te de so­si­rea oas­peți­lor. in­vi­tați­i­le de nun­tă și car­tea de oas­peți, car­to­nașe­le cu lo­cu­ri­le de la me­se și tot ce mai fa­ce par­te din ca­te­go­ria „pa­pe­tă­rie“. po­ză cu tor­tul de nun­tă înain­te de a fi tăiat și cu măr­tu­ri­i­le pre­gă­ti­te pen­tru oas­peți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.