FE­MI­NI­TA­TE & BRAVURĂ

Beau Monde Mirese - - Teritoriu Nupţial -

NIS­SA întâmpi­nă se­zo­nul pri­mă­va­ră-va­ră 2018 cu o co­le­cție ce com­bi­nă fe­mi­ni­ta­tea cu bra­vu­ra. O re­fe­ri­nță pen­tru pi­e­se­le so­fis­ti­ca­te de fi­e­ca­re zi, pre­cum și sti­luri de se­a­ră efer­ves­cen­te, ca­re păs­tre­a­ză tra­diția ele­ga­nței na­tu­ra­le. Pi­e­se­le in­spi­ra­te din gar­de­ro­ba fe­meii mo­der­ne, ele­gan­te sunt îmbo­găți­te cu de­ta­lii ela­bo­ra­te, ofe­rind o ga­mă lar­gă de out­fi­turi pen­tru ori­ce tip de eveni­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.