Un păr per­fect!

Beau Monde Mirese - - Teritoriu NupȚial -

Înde­pli­nește-ți toa­te do­ri­nțe­le în ma­te­rie de hair­sty­ling! Indi­fe­rent că vi­se­zi la un păr per­fect întins, su­per ne­ted și stră­lu­ci­tor sau la bu­cle ju­căușe, cu sty­le­re­le to­tul es­te po­si­bil. Teh­no­lo­gia ce­ra­mi­că și plă­ci­le ro­tun­ji­te, per­fect ni­ve­la­te, ofe­ră un look ne­ted, cu un plus de stră­lu­ci­re.

pink col­lec­ti­on – pen­tru un păr ca­re ara­tă așa cum îți do­rești în fi­e­ca­re zi. Ediție li­mi­ta­tă, de va­ră!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.