fai­ri­es SUM­MER OF

Beau Monde Mirese - - Beauty -

Când ară­mi­ul apu­su­ri­lor de soa­re se com­bi­nă cu mângâi­e­rea blândă a bri­zei și aro­me­le îmbă­tă­toa­re ale ve­rii, e în mod cert ano­tim­pul iu­bi­rii, al spi­ri­duși­lor ca­re unel­tesc po­vești de amor și al zâne­lor dra­gos­tei. Toa­te aces­tea merg per­fect cu un stil na­tu­ral și proas­păt, în ca­re in­ter­venți­i­le sunt mi­ni­ma­le, cât să ac­cen­tue­ze fru­mu­sețea și să pu­nă în va­loa­re fe­meia.

FO­TO­GRAF: OLTIN DOGARU MAKE-UP: TANIA COZMA/BOURJOIS PA­RIS MAKE-UP ARTIST HAIR STYLING: ALEX CLAUDIU SÂRGHE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.