Emo­ti­ons

Beau Monde Mirese - - Teritoriu NupȚial -

Ou­i­meh­non, un brand nou pe piața ro­mâneas­că de mo­dă, lan­se­a­ză Emo­ti­ons, o co­le­cție ur­ba­nă, di­fe­ri­tă, cool. Co­le­cția „Emo­ti­ons” adu­ce un look con­tem­po­ran – pi­e­se cu croi­uri mo­der­ne, struc­tu­ra­te, cu de­ta­lii pre­cum ma­nșe­te su­pra­di­men­si­o­na­te, pli­seuri sau de­cu­pa­je neaștep­ta­te. Pe lângă pi­e­se­le ne­gre, cu un im­pact pu­ter­nic, în co­le­cția Emo­ti­ons vei gă­si și un print cu bu­li­ne co­lo­ra­te pe fun­dal ne­gru – un im­pri­meu cre­at spe­cial pen­tru bran­dul Ou­i­meh­non. „Ou­i­meh­non adu­ce în prim-plan ți­nu­te de de­sig­ner, pro­du­se în se­rii mici, ast­fel încât cli­en­te­le să se bu­cu­re atât de ți­nu­te ori­gi­na­le ca­re se vând în sis­tem «li­mi­ted edi­ti­on», cât și de ser­vi­cii de li­vra­re ra­pi­dă“, spu­ne Ro­xa­na Andraș, Fon­da­tor Ou­i­meh­non.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.