Si­lue­ta ro­tun­dă

Beau Monde Mirese - - Fashion -

• Bust plin și șol­duri la­te, fă­ră o ta­lie de­fi­ni­tă. Cea mai bu­nă croia­lă es­te croia­la em­pi­re, cu ta­lia ri­di­ca­tă, por­nind de sub sâni. Ast­fel pu­ne în va­loa­re bus­tul, mas­che­a­ză șol­du­ri­le și alun­gește si­lue­ta.

• Ge­nul aces­ta de ro­chie se po­tri­vește tu­tu­ror ti­pu­ri­lor de si­lue­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.