Ca­re e cel mai fru­mos com­pli­ment pe ca­re ţi l-a fă­cut vre­o­da­tă?

Beau Monde Mirese - - Cover Story -

N-aș pu­tea să nu­mesc unul sin­gur, pen­tru că-mi fa­ce zil­nic com­pli­men­te, îmi spu­ne în fi­e­ca­re zi că mă iu­bește, prin cu­vin­te, com­por­ta­ment și prin ges­turi mici. Chiar cred că re­lația noas­tră e foar­te di­fe­ri­tă de alte­le, se ba­ze­a­ză foar­te mult pe înțe­le­ge­re. Une­ori chiar și nu­mai din pri­viri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.