Ro­chia ide­a­lă pen­tru fi­e­ca­re si­lue­tă

Când ai de ales din­tre zeci, su­te, mii de ro­chii de mi­re­a­să, cum o ale­gi pe cea ca­re îți va sta cel mai bi­ne? Expe­rții re­co­man­dă să iei ca punct de por­ni­re for­ma cor­pu­lui și să-ți păs­tre­zi min­tea des­chi­să pen­tru nou.

Beau Monde Mirese - - Sumar - TEXT: MA­RA WAG­NER

De ce­le mai mul­te ori, ro­chia în ca­re s-a ima­gi­nat din­tot­de­au­na mi­re­a­sa că va apă­rea la nun­tă nu se­a­mă­nă de­loc cu cea din re­a­li­ta­te. Pen­tru că exis­tă me­reu una ca­re o avan­ta­je­a­ză și mai mult. Ia­tă ce­le mai co­mu­ne for­me de si­lue­te și ti­pul de ro­chie ca­re se po­tri­vește cel mai bi­ne fi­e­că­reia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.