Nua­nțe au­tum­na­le

Beau Monde Mirese - - Teritoriu NupȚial -

Cu o for­mu­lă eco-fri­en­dly și 100% cruel­ty free, la­cu­ri­le de un­ghii Jes­si­ca Phe­nom sunt un must-ha­ve în acest se­zon, pen­tru o ma­ni­chi­u­ră re­zis­ten­tă și atră­gă­toa­re. Se usu­că ra­pid și ofe­ră re­zis­te­nță înde­lun­ga­tă, de până la 10 zi­le, și stră­lu­ci­re in­ten­să. Se­cre­tul con­stă într-un po­li­mer re­vo­luți­o­nar din la­cul de un­ghii și un iniția­tor fo­to din to­pul pen­tru stră­lu­ci­re: Phe­nom Fi­na­le Shi­ne. Prin ex­pu­ne­re la lu­mi­nă na­tu­ra­lă, aces­tea lu­cre­a­ză împreu­nă. Re­zul­ta­tul: o ma­ni­chi­u­ră re­zis­ten­tă, cu lu­ciu in­tens.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.