Co­pi­lă­rie

Beau Monde Mirese - - Teritoriu NupȚial -

Co­le­cția „The Jo­ur­ney. Chil­dhood// Că­lă­to­ria. Co­pi­lă­ria”, re­a­li­za­tă de Ana Wag­ner, es­te cea mai spec­ta­cu­loa­să și stră­lu­ci­toa­re co­le­cție de bi­ju­te­rii din por­to­fo­li­ul de­ja con­sa­crat al Anei. Ide­ea de la ca­re a por­nit ace­as­tă co­le­cție și me­sa­jul ei sunt cel puțin la fel de preți­oa­se ca pi­e­tre­le, po­rțe­la­nul pic­tat și me­ta­le­le din ca­re sunt fău­ri­te pi­e­se­le de bi­ju­te­rie: că­lă­to­ria spre co­pi­lă­rie pen­tru re­des­co­pe­ri­rea iu­bi­rii în sta­re pu­ră. Fi­e­ca­re pi­e­să de bi­ju­te­rie din ace­as­tă co­le­cție es­te o că­lă­to­rie în si­ne spre sen­ti­men­tul iu­bi­rii pri­mor­dia­le cu ca­re ne-am hră­nit în anii co­pi­lă­ri­ei, un drum mar­cat de sim­bo­luri pe ca­re ar­tis­ta le-a des­cris într-o har­tă sui-ge­ne­ris.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.