The BUZZ:

Ce s-a întâmplat cool și demn de me­nți­o­nat în pe­ri­oa­da asta

Beau Monde - - Sumar Iulie - PAGINI REALIZATE DE ROXANA DOBRIȚĂ

Anul 2016 a fost unul te­ri­bil de com­pli­cat, dar va­ra lui 2017 vi­ne

la pa­chet cu o de­ter­mi­na­re co­lec­ti­vă de a tran­sfor­ma se­zo­nul într-unul ghi­dat de optimism (sti­lis­tic și nu nu­mai). De la me­sa­je­le po­zi­ti­ve in­scri­pți­o­na­te pe tri­co­uri cool (”We can do this!” sau ”Choo­se li­fe”), la o pa­le­tă de cu­lori ve­se­le (gal­be­nul în toa­te de­cli­nă­ri­le sa­le es­te pre­fe­ra­tul nos­tru), e clar că să te îmbraci pen­tru a înve­se­li și însori lu­mea din ju­rul tău es­te acum la mo­dă.

În sfârșit! Gândi­rea po­zi­ti­vă es­te no­ul ne­gru – ne cam pla­ce.

Bo­ti­ne, Ze­non Pan­ta­loni și top, Andre­ea Ci­u­gan

Bus­ti­e­ră, La­vi­ne Jia­nu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.