Oma­giu adus im­per­fe­cți­u­nii

Beau Monde - - The Buzz -

Din ce-ți bei li­mo­na­da cu ghim­bir și men­tă va­ra asta? Noi îți re­co­man­dăm ca­ra­fe­le cu iz da­li­nian ale lui Jo­chen Holz, ar­tist în sti­clă de ori­gi­ne ger­ma­nă. Ne-a plă­cut ge­nul aces­ta de im­per­fe­cți­u­ne cool și în ma­te­rie de bi­ju­te­rii – po­di­u­mul de toam­nă/iar­nă 2017-2018 a abun­dat în ac­ce­so­rii tăia­te le­jer, fă­ră un ti­par pres­ta­bi­lit (ve­zi cer­ceii can­de­la­bru, ine­ga­li, din pre­zen­ta­rea Pe­ter Pi­lot­to). Pen­tru va­rian­te af­for­da­ble, mer­gi la Man­go.

Cer­cei cu față, 39,90 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.