De­sign din ini­mă

Beau Monde - - The Buzz -

Ge­an­ta Me­xi­ca­ba s-a năs­cut grație noii co­la­bo­rări din­tre Chris­tian Lo­u­bo­u­tin și Tal­ler Maya,

o fun­dație ca­re spri­ji­nă ar­ti­za­nii maiași ru­ra­li și-i aju­tă să-și me­nți­nă viu ta­len­tul unic. Și nu e doar un obi­ect de ar­tă: 10% din fi­e­ca­re ge­an­tă Me­xi­ca­ba vându­tă în bu­ti­cu­ri­le Chris­tian Lo­u­bo­u­tin va fi do­na­tă ce­lor de la Tal­ler Maya, iar ar­ti­za­nii vor fi plă­tiți echi­ta­bil pen­tru mun­ca de­pu­să. O ge­an­tă fru­moa­să, ca­re te aju­tă... să ajuți?

Pe noi ne-a con­vins.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.