6. Efec­tul au­to­bron­zant

Beau Monde - - Beauty -

Poți fo­lo­si oricând un self tan­ner da­că vrei să re­dai pi­e­lii cu­loa­rea in­ten­să și ară­mie. Spe­cia­liștii afir­mă că es­te mai să­nă­tos să in­ten­si­fici un bronz ușor, că­pă­tat în ur­ma ex­pu­ne­rii la soa­re, de­cât să fii să­ru­ta­tă „mor­tal” de că­tre aces­ta. Îți re­co­mand să aplici for­mu­la într-o can­ti­ta­te mi­că la înce­put și să adau­gi pe par­curs, până când aco­peri în to­ta­li­ta­te zo­na do­ri­tă. Și încă ce­va: ci­tește cu ate­nție in­stru­cți­u­ni­le de pe am­ba­laj!

Au­to­bron­zant In-Sho­wer Self Tan, Lan­cas­ter, 85 lei

(Sep­ho­ra)

Au­to­bron­zant Sun­less Tan­ning Mist, Hamp­ton Sun, 260 lei (Ma­di­son Abso­lu­te Be­au­ty)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.