8. DU­PĂ PLA­JĂ

Beau Monde - - Beauty -

La fel de im­por­tan­tă pre­cum pro­te­cția es­te îngri­ji­rea pi­e­lii post-ex­pu­ne­re la soa­re. Așa­dar, înlo­cu­i­ește loți­u­nea obișnu­i­tă cu una af­ter sun, de­oa­re­ce înglo­be­a­ză in­gre­di­en­te ca­re cal­me­a­ză ar­su­ri­le so­la­re și alte

coc­ktai­luri de vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le ca­re pre­lun­gesc viața bron­zu­lui, împi­e­di­când în

ace­lași timp ex­fo­li­e­rea pi­e­lii.

The Af­ter

Sun Enhan­cer, La Mer, preț la ce­re­re (Sep­ho­ra Bă­neasa Shop­ping Ci­ty) Af­ter Sun Coo­ling Cre­am-Gel, Api­vi­ta, 69 lei (Api­vi­ta Bă­neasa Shop­ping Ci­ty, Sen­si­blu)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.