Raw

Beau Monde - - Beauty -

Te poți bu­cu­ra și de pro­du­se raw, adi­că proas­pe­te, fa­bri­ca­te la tem­pe­ra­turi joa­se (pre­sa­te la re­ce). Rețe­ta pe ca­re o ur­me­a­ză es­te ur­mă­toa­rea: prin încăl­zi­re, o par­te din pro­pri­e­tăți­le ulei­u­ri­lor și ex­trac­te­lor din plan­te se pi­er­de, mo­tiv pen­tru ca­re sub­sta­nțe­le sunt ex­tra­se fă­ră aju­to­rul sol­venți­lor sau al altor sub­sta­nțe chi­mi­ce de sin­te­ză și fă­ră a se in­ter­ve­ni ter­mic. Pro­du­se raw poți gă­si la mul­te bran­duri ro­mânești ca Trio Ver­de, Raf­tul cu Mi­res­me, By Co­dru sau Pu­re by Daia­na Anghel.

Ulei de co­cos Vi­ta Co­co, 22 lei (Sep­ho­ra)

Să­pun cu ca­fea ver­de și ar­gi­lă

Trio Ver­de, 17 lei

(Mio Bio)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.