ȘTRENGĂRIȚA

Beau Monde - - Happy Summer -

O va­rian­tă cool, pre­vi­zi­bi­lă și to­tuși neaștep­ta­tă, es­te pur­ta­rea unei pi­ja­ma­le ca ata­re, cu că­mașa încheia­tă și pur­ta­tă fă­ră ni­ci­un fel de alt ar­ti­fi­ciu în afa­ră de ac­ce­so­ri­za­re. Cu o pe­re­che de plat­for­me cu apli­cații va ară­ta ime­diat über cool, dar pen­tru un look sta­te­ment îți re­co­mand să mai adau­gi o pe­re­che de oche­lari cat-eye Ashley Wil­liams, Stel­la McCar­tney sau Anto­nio Mar­ras, o pe­re­che de cer­cei XXL stră­lu­ci­tori și, nu în ul­ti­mul rând, un look re­tro ac­tua­li­zat. Nu ui­ta de ati­tu­di­nea che­e­ky și ești ga­ta de pe­tre­ce­re!

Oche­lari de soa­re Fen­di, Opti­blu, preț la ce­re­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.